Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

9742 c7e8
Reposted frombrumous brumous viamrrru mrrru
8193 30eb 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamrrru mrrru
1074 ae36
Reposted fromcalifornia-love california-love viamrrru mrrru
7856 c01e 500
Reposted from0 0 viamrrru mrrru
3908 0989 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamrrru mrrru
5670 c8d7 500
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Pragnąłem popaść w odrętwienie; nie chciałem nic czuć ani myśleć
— Nicholas Sparks "We dwoje"
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
2361 e6cb 500
Reposted from4777727772 4777727772
0165 ec12 500
Reposted frommayamar mayamar viaseleneskin seleneskin
Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie słyszą,
słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
jak kwiatem, każdym słowem twym się pieszczę
mów do mnie jeszcze...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromtimetolove timetolove viamesoute mesoute
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty
2350 333a 500
3514 e7dc 500
Reposted from4777727772 4777727772
3519 4588 500
Reposted from4777727772 4777727772
9012 8a1b
Reposted fromkarahippie karahippie viadisheveled disheveled
7205 4afa
Reposted fromsavatage savatage viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...