Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

Dlatego nie znoszę się zakochiwać. Staję się wtedy kompletnym idiotą! Z jednej strony człowiek dostaje skrzydeł. Z drugiej - robi się zupełnie bezbronny. Wolę siebie bez miłości - jestem wtedy zimny, szczery aż do bólu, skoncentrowany, myślący krytycznie. Przynajmniej do pewnego stopnia.
— J.L.Wiśniewski i Irada Wownenko „Miłość oraz inne dysonanse”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
3360 c005 500
Reposted from4777727772 4777727772
7960 b77e
Reposted fromdoedeer doedeer via4777727772 4777727772
3633 5fbb 500
Reposted from4777727772 4777727772
9817 058d 500

heavenhillgirl:

The unbearable lightness of being (1988)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via4777727772 4777727772
4527 d6de 500
Reposted from4777727772 4777727772
4529 bebf
Reposted from4777727772 4777727772
jeśli człowiek wciąż się stara mieć serce na właściwym miejscu, inaczej patrzy na codzienność.
7975 1f1e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasimons simons
8204 5924 500
Reposted fromdeliciousices deliciousices viasimons simons
2055 b157 500
Reposted fromnfading nfading viasimons simons
6055 45e6 500
Reposted fromlubje lubje viasimons simons
6117 d269 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasimons simons
7754 c722 500
Reposted from4777727772 4777727772
7789 c9ec 500
Reposted from4777727772 4777727772
0312 40ec 500
Reposted fromseaweed seaweed vianezavisan nezavisan
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— Coma, Leszek Żukowski
Reposted fromfafner fafner vianezavisan nezavisan
5273 bd3a
Reposted from4777727772 4777727772 viasimons simons
1311 f051
Reposted fromnezavisan nezavisan
3971 97e5
Reposted from4777727772 4777727772 viasimons simons
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl