Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

To było wszystko, czego potrzebowałem do życia, wszystko czego potrzebuje każdy człowiek. Mieć kogoś, kto nas kocha. Mieć kogoś, kto powie, że zna drogę i chce nią z nami podążać.

— James Frey - Ostatni Testament.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaSkydelan Skydelan
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viashakeme shakeme
mów do mnie więcej

Reposted bydivi divi
9743 b7e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadojenka dojenka
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
I see, in evening air,
How slowly dark comes down on what we do.
— Theodore Roethke, from a poem In Evening Air
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
7287 598a 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
6991 9bba 500

kellyelainesmith:

paul and kirsten in philadelphia, may 2017

by kelly smith

more on the blog

1524 7fc8
Reposted frombrumous brumous
6949 8271
Reposted fromEtnigos Etnigos viarilokowaty rilokowaty
5060 e061 500
Reposted fromolbaria olbaria viadojenka dojenka

Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

— Hanya Yanagihara
Reposted fromaleander aleander viadojenka dojenka
6425 3c93 500
Reposted frombrumous brumous
3292 f182 500
Reposted frombrumous brumous
3291 1991 500
Reposted frombrumous brumous
3290 f89a 500
Reposted frombrumous brumous
3288 aba6 500
Reposted frombrumous brumous
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl