Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto
9849 f540 500
Reposted from4777727772 4777727772 via0 0
Reposted fromshakeme shakeme
Kiedy Cię zobaczyłem pierwszy raz, serce mi zadrżało. Kiedy Cię zobaczyłem drugi raz, serce mi zadrżało. Za trzecim razem czwartym razem piątym razem i każdym następnym razem serce mi drżało.
— James Frey - Milion małych kawałków
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frompieprzycto pieprzycto
7585 1735 500
Reposted from4777727772 4777727772
7598 1f39 500
Reposted from4777727772 4777727772
Reposted fromkarmacoma karmacoma viababyface babyface
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772
7600 7216 500
Reposted from4777727772 4777727772
7606 e537 500
Reposted from4777727772 4777727772
4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viababyface babyface
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viababyface babyface
- Wie pani, miłość zdarza się tak rzadko… Trzeba chwytać ją obiema rękami i nie puszczać… I pilnie jej strzec…
— Janusz L. Wiśniewsk - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted frompieprzycto pieprzycto
7607 095c 500
Reposted from4777727772 4777727772
8539 7a8b 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl