Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

2630 f466 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vianiskowo niskowo
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianiskowo niskowo
4792 f1e9
Reposted frombrumous brumous
4790 3f17 500
Reposted frombrumous brumous
4788 b869 500
Reposted frombrumous brumous
4789 4b16
Reposted frombrumous brumous
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
4786 bba9
Reposted frombrumous brumous
4785 48f2 500
Reposted frombrumous brumous
4784 6f78 500
Reposted frombrumous brumous
4782 8fdc 500
Reposted frombrumous brumous
4780 7620
Reposted frombrumous brumous
5583 7ea9
Reposted frombrumous brumous
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
Reposted fromsoymihlk soymihlk vianiskowo niskowo
5582 ae5c
Reposted frombrumous brumous

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
5580 c668
Reposted frombrumous brumous
5581 03ef 500
Reposted frombrumous brumous
5579 486b
Reposted frombrumous brumous
0440 a412
Reposted frombrumous brumous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl